Browsed by
Dzień: 23 maja 2020

Na wykresie porównanie tempa…

Na wykresie porównanie tempa…

Na wykresie porównanie tempa zmniejszania dystansu do USA pod względem PKB na mieszkańca w okresie powojennym. Punktem początkowym jest rok, w którym dany kraj osiągnął poziom 30% w stosunku do USA. Tylko dla Polski przytoczone dane pochodzą od Eurostatu. Pozostałe dane pochodzą z publikacji „Maddison Project Database 2018”. #ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski